Pitagorasz verseny,  3. évf.,  2010/11,  I. ford. feladatai
 1. A harmadikosok bábszínházba készültek. A színházban csak négy sorban vannak székek. Az első sorban 17, a másodikban 15, a harmadikban 16 és az utolsó sorban 20 szék van. Hány gyerek mehetett színházba, ha három széket a tanító nénik foglaltak el?

 2. Írjátok le a feladat eredményét:
  14 + 16 + 14 +16 + 14+ 16 =

 3. Balázs azt állította, hogy a 33 és a 44 számok között 11 szám van. Kata azt állította, hogy 10 ilyen szám van. Írjátok le annak a gyereknek a nevét, akinek igaza volt!

 4. Számítsátok ki:
  (26 – 3) – 3 =

 5. A vihar után az erdőbe facsemetéket ültettek ki. Az egyik csapat 36-ot, a másik csapat 40-et ültetett ki. Egy hét múlva 10 facsemete kiszáradt. Írjátok le, hogy hány facsemete fejlődik tovább!

 6. Írjátok le a feladat eredményét:
  56 – (30 + 6) + 20 =

 7. Írjátok le, hogy milyen szám rejtőzik a feladatban a    alatt:
  54 – = 59 – 39

 8. A repülőgép Pozsonyból Londonba repült. Közben Prágában is leszállt. Pozsonyból 50 utas repült. Prágában 18 utas leszállt, 63 utas pedig felszállt. Hány utas repült el Londonig?

 9. Számítsátok ki:
  100 – 99 + 98 – 97 + 96 – 95 =

 10. Két szám összege 256, az egyik összeadandó 153. Írjátok le a másik összeadandót!

 11. Az ünnepségen részt vevő mind a hét gyerek öt-öt léggömböt kapott. Az ünnepség alatt mindegyiküknek szétpukkadt egy lufija. Hány lufijuk maradt összesen a gyerekeknek?

 12. Írjátok le azt a számot, amely a számsorban a    alatt rejtőzik:
  1, 3, 5, 7, , 11

 13. A mi kertünkre 156 liter csapadék esett. A szomszédnak ugyanakkora kertje van, mint nekünk. Hány liter csapadék esett egy hét múlva a szomszéd kertjére, ha kétszer több eső esett?

 14. Írjátok le, hogy melyik szám van a kérdőjel helyén az „összegpiramisban” (a két szomszédos szám összege a felettük levő szám)!

 15. A gyerekek szerdán elhatározták, hogy 15 nap múlva találkoznak. Írjátok le, hogy a hét melyik napján találkoznak!