Matematikai Olimpia,  9. évf.,  2010/11,  II. ford. feladatai
  1. Az "A Holdra és még tovább" kiállítás szervezői az első kiállítási nap után úgy látták, hogy kevesen vásároltak az Apollo 11 emlékére kiadott röplapból, ezért 12 centtel csökkentették az árát. Ezzel másnapra ugyan 10%-kal megnőtt a röplapvásárlók száma, de a röplapok árából nyert napi bevétel 5%-kal csökkent. Hány centbe került az Apollo 11 röplap az árengedmény után?

  2. Az ABCD trapéz, amelynek az AB és CD oldalai párhuzamosak, átlóival, melyek metszéspontja M, négy részre van osztva. Számítsátok ki a trapéz területét, ha tudjátok, hogy az AMD háromszög területe 8 cm2, a DCM háromszög területe pedig 4 cm2.

  3. Csaba és Mimi ugyanazt a feladatot oldották meg egy feladatgyűjteményből. Egy téglatest éleinek hossza milliméterekben volt adva, és ki kellett számítani a térfogatát és a felszínét. Csaba először átváltotta az adatokat centiméterekre. Így könnyebb lett neki a számolás, mivel az átváltás után is minden adat egész szám volt. Mindketten helyes eredményt kaptak, Mimi mm3-ben és mm2-ben, Csaba pedig cm3-ben és cm2-ben. Mimi mm3-ben kifejezett eredménye 17 982-vel nagyobb szám lett, mint Csaba cm3-ben kifejezett eredménye. Mimi mm2-ben kifejezett eredménye 5 742-vel nagyobb szám lett, mint Csaba cm2-ben kifejezett eredménye. Számítsátok ki a téglatest éleinek hosszát!

  4. A táblára ezek a számok vannak írva: . A táblára felírhatjuk bármelyik két, a táblán található szám összegét vagy szorzatát. El lehet-e érni ilyen módon, hogy a táblán megjelenjen az
      
    szám?