Matematikai Olimpia,  7. évf.,  2010/11,  II. ford. feladatai
 1. Van egy kártyám, amire egy négyjegyű természetes szám van írva. Ebből a számból tetszőleges két számjegyének törlése után mindig olyan kétjegyű számot kapunk, amely maradék nélkül osztható 5-tel. Hány ilyen négyjegyű szám létezik? (Vigyázat, pl. a 06 nem kétjegyű szám!)

 2. Karcsi és Béla rájöttek, hogy a víkendház konyhai órája óránként 1,5 percet siet, a hálószobai pedig óránként fél percet késik. Április másodikán délben mindkét órán egyformán beállították a pontos időt. Határozd meg, hogy mikor fog ismét (további beavatkozás nélkül)
  • a konyhai óra pontos időt mutatni;
  • a hálószobai óra pontos időt mutatni;
  • mindkét óra azonos (nem feltétlenül pontos) időt mutatni.
  (Mindkét órának 12 órára osztott számlapja van.)

 3. Az ABC háromszögben megjelöljük a CB és CA oldalak felezőpontjait sorra K ill. L betűvel. Tudjuk, hogy az ABKL négyszög kerülete 10 cm és a KLC háromszög kerülete 6 cm. Számítsd ki a KL szakasz hosszát!