Matematikai Olimpia,  6. évf.,  2001/02,  I. ford. feladatai
  1. Az én mamám 1948.3.16.-án született. Ez szép dátum, mert igaz rá hogy  48 = 3 . 16 . A 20. század melyik éveiben volt a legkevesebb ilyen szép dátum? Keressétek meg az összes megoldást.

  2. Dominik gyurmával játszott, melyből elkészített egy   6 cm  x  3 cm  x  19 cm   méretű téglalatestet. Ezután szétnyomta és ebből a gyurmából elkészített három különböző méretű kockát. Nagy meglepetéssel tapasztalta, hogy mindegyik kocka élének hossza centiméterekben kifejezve egész szám volt. Milyen méretei voltak Dominik kockáinak?

  3. Egy természetes szám vidám, ha osztható 9-cel vagy 13-mal, szomorú, ha osztható 12-vel, éhes, ha tartalmaz legalább egy nullát, kicsi, ha kétjegyű és nagy, ha 200-nál kisebb háromjegyű szám. Milyen nagy lehet a területe annak a téglalapnak, melynek szélessége kicsi, szomorú, éhes; hosszúsága nagy, vidám, éhes és kerülete szintén éhes?

  4. Írj be az ábrán látható "szorzatpiramis"-ba természetes számok úgy, hogy a legnagyobb beírt szám a 315 legyen és semmelyik két beírt szám ne legyen egyenlő. Hány különböző képpen lehet ezt megtenni? (A "szorzatpiramis"-ba beírt bármelyik szám egyenlő az alatta levő két szám szorzatával.)

  5. Iván egy különleges fehér-barna csokoládét kapott (lásd árba). Határozd meg a fehér rész tömegét, ha az egész csokoládé három egyenlő széles sorból és három egyenlő széles oszlopból áll és az egész csokoládé tömege 144 gramm.

  6. Három dalmata és 2 spicc tömege annyi, mint 14 tacskó tömege. Egy dalmata tömege annyi mint 1 spicc és 3 tacskó tömege. Hány tacskó tömege egyenlő 101 dalmata tömegével? (A kutyák egy fajon belül egyenlő súlyúak.)