Matematikai Olimpia,  5. évf.,  2007/08,  II. ford. feladatai
  1. Az 5.a osztály tanulóinak fele tánc szakkörre jár. A szakkört az összes lány látogatja, de a 18 fiúnak csak egy harmada jár a szakkörre.
    a) Mennyi az osztály létszáma?
    b) Hány lány jár az osztályba?

  2. Matyi összeadott négy egymást követő kétjegyű számot, és az összeget tízesre kerekítette. Gyuri ugyanezt a négy számot előbb tízesre kerekítette és csak utána adta össze, így 10-zel nagyobb számot kapott, mint Matyi. Mely számnégyessel kezdtek számolni a fiúk, ha számításaik eredménye egyikőjüknél sem haladta meg a 100-at? Keresd meg az összes megoldást!

  3. Anya 120 cm széles anyagból törlőkendőket varr, melyeknek méretei: 60 cm x 38 cm. A törlőkendő kiszabásánál, a szélek beszegése miatt, minden oldalán 2 cm-t kell ráhagyni. Legkevesebb hány cm ilyen textilt kell anyának vásárolnia, ha 10 törlőkendőt szeretne megvarrni?