Matematikai Olimpia,  5. évf.,  2007/08,  I. ford. feladatai
 1. A konyhaasztal téglalap alakú lapjának méretei 90 cm és 140 cm. Olyan terítőt szeretnénk varrni, amelynek egyforma hosszú része lóg le az asztal mind a négy oldalán.
  a) Milyen hosszú darabot kell vásárolnunk egy 140
   cm széles anyagból, hogy azt már ne kelljen többször elvágnunk?
  b) Hány cm széles lesz az asztalterítő lelógó része?

 2. Az ábrán látható számpiramis minden mezőjében (kivéve a legalsó sor mezőit) az alatta levő két mezőbe írt számok összegének fele szerepel. Írd be a megfelelő számokat a számpiramis üres mezőibe!

 3. Az óvodai építőkészlet egyforma téglatest elemeiből a gyerekek mindig úgy építenek tornyot, hogy a téglatestek egyforma lapjaikkal érintkeznek, és minden „szintet” csak egy elem alkot. A téglatestekből így csak 120 cm, 150 cm és 130 cm magasságú tornyot tudnak építeni. Hány téglatestet tartalmazhat az építőkészlet?

 4. A hármasikrek most ünneplik harmadik születésnapjukat. Öt év múlva életkoruk összege megegyezik majd anyjuk mostani életkorával. Hány éves lesz édesanyjuk öt év múlva?

 5. Egy számot furfangosnak nevezünk, ha balról számított első két számjegyét kivéve az összes többi számjegy a tőle balra elhelyezkedő számjegyek összege.
  a) Határozd meg a két legnagyobb furfangos számot!
  b) Hány négyjegyű furfangos szám létezik?

 6. Írj a négyzetekbe 1-től 16-ig természetes számokat (mindegyiket csak egyszer használhatod fel) úgy, hogy mind a négy műveletsort elvégezhessük!