Matematikai versenyek feladatai
Feladatok száma összesen: 2894
Utolsó frissítés: 2013.5.12.
Feladatsor kinyomtatása   Matek - főoldal   Előző oldal Következő oldal  
Matematikai Olimpia
  4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
9. évfolyam
  2010/11 - I.  feladatok
  2010/11 - II.  feladatok
  2009/10 - I.  feladatok
  2008/09 - I.  feladatok
  2007/08 - I.  feladatok
  2007/08 - II.  feladatok
  2007/08 - III.  feladatok
  2006/07 - I.  feladatok
  2005/06 - I.  feladatok
  2004/05 - I.  feladatok
  2004/05 - II.  feladatok
  2003/04 - I.  feladatok
  2003/04 - II.  feladatok
  2003/04 - III.  feladatok
  2002/03 - I.  feladatok
  2001/02 - I.  feladatok
  2000/01 - I.  feladatok
  2000/01 - II.  feladatok
  2000/01 - III.  feladatok
  1999/00 - I.  feladatok
 
Pitagorasz verseny
  3. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
 
Letöltések
  Oktatóprogramok
Dokumentumok
 
Egyéb
  Linkek más oldalakra
A feladatok szerzői
 
  Matematikai Olimpia,  9. évf.,  2000/01,  I. ford. feladatai
 1. Vegyünk egy különböző számjegyekből álló négyjegyű számot. Minden számjegyét helyettesítsük a fennmaradó számjegyek számtani közepével. Melyik lesz az így keletkező legkisebb, ill. legnagyobb szám?

 2. A konvex négyszög átlója felezi a szemközti oldalak felezőpontjait összekötő szakaszt. Bizonyítsátok be, hogy az átló a négyszög területét is felezi.

 3. Oldjátok meg a következő egyenletrendszert:
  x  +  y10  =  98,7
  x10  -  y  =  23,4
  ahol y10 a tízesekre kerekített y szám és x10 a tízesekre kerekített x szám.

 4. Három jóbarát egy kör alakú tóban fürdött. Mindhárman ugyanarról a helyről és egy időben ugrottak a vízbe. Juli egyenesen délnek úszott, Vera keletnek és Sztano egyenesen a tó középpontján át. Mindenki ugyanabban az időpillanatban ért partot, és megállapították, hogy ha Veránál találkoznának, akkor a part mentén együttesen negyedrészével hosszabb utat tennének meg, mint ha a Julinál találkoznának. A jóbarátok közül ki úszott a leglassabban? Találkozásukat illetően melyik a legkedvezőbb hely (vagyis mikor gyalogolnak a legkevesebbet)? Rajzold meg mindegyik gyerek útvonalát.

 5. Az ábra üresen hagyott háromszögeibe írjatok egész számokat úgy, hogy minden három háromszög által alkotott trapézban valamely két szám összege a harmadik számmal legyen egyenlő.

 6. Mónika az ábrán látható számegyenesen választott egy számot. Azután kijelölt rajta még további két számot úgy, hogy az egyik ötszöröse a választott számnak, a másik 5-tel nagyobb a választott számnál. Így az A, B és C pontokat kapta, melyek kölcsönös távolságaira érvényes:
  |AB| = 8 cm  és  |BC| = 6 cm. A számegyenes mely számát választotta Mónika?

     

(C) 1999 - 2013, PaedDr. Végh Ladislav, Komárno, Szlovakia